logotyp
Login

Přijímací řízení a zápis do 1. ročníku

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2020- 2021

Základní škola a Praktická škola Benešov, Hodějovského 1654
 
Přijímací řízení do Praktické školy dvouleté

 

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2020-2021

1.       Praktická škola dvouletá je určena žákům se středně těžkým mentálním postižením, případně lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením, kteří ukončili:

  • povinnou školní docházku v základní škole samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením;

  • povinnou školní docházku v základní škole speciální;

  • povinnou školní docházku, ale nezískali základní vzdělání;

  • základní vzdělání v základní škole a z vážných zdravotních důvodů, které jsou v kombinaci s mentálním postižením, se nemohou vzdělávat na jiném typu školy.

2.       Přihlášku do Praktické školy dvouleté podává zletilý uchazeč, opatrovník nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli školy.

3.       Přihláška se podává na tiskopisu předepsaném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy do 1. března 2020.

4.       Součástí přihlášky je vysvědčení z posledních 2 ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku nebo vysvědčení o ukončení kurzu pro získání základů vzdělání nebo vysvědčení o ukončení kurzu pro získání základního vzdělání, aktuální psychologické a lékařské vyšetření (kopie).

5.       Ředitelka školy nevypisuje do Praktické školy dvouleté přijímací zkoušky.

6.       Počet přijatých uchazečů je omezen kapacitou školy, maximálně 8.

7.       Ředitelka školy zveřejní seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí a to v termínu od 22. dubna do 30. dubna 2020.  

8.      Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitellce školy, která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

9.       Nebude-li zápisový lístek ve stanové lhůtě doručen, může ředitel školy  místo obsadit jiným uchazečem.

10.   Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí 

11.   Školský zákon přímo stanoví, že ředitel školy může po ukončení prvního kola přijímacího řízení vyhlásit další kola přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu žáků.

 
V Benešově 15. 1. 2020 
Mgr. Ludmila Králová, ředitelka  školy


SEZNAM PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ

Praktická škola dvouletá – 78-62-C/02

Školní rok 2020-2021

 

Seznam uchazečů

 

Uchazeč        Výsledek řízení
01    přijat/a

02    přijat/a

03    přijat/a

 

Datum zveřejnění
20.4. 2020

 

 

 

 

 

 

SEZNAM PŘIJATÝCH ŽÁKŮ DO 1.TŘÍDY ZÁKLADNÍ ŠKOLY

 

Školní rok 2020-2021

Seznam žáků

 

žák       výsledek řízení
01        přijat/a

02        přijat/a

03        přijat/a

04        přijat/a

05        přijat/a

06        přijat/a

07        přijat/a

 

Datum zveřejnění
24.4. 2020

Nástěnka

obrázek
Jednodenní pololetní prázdniny budou v pátek 29. ledna 2021.

Rychlý kontakt

Základní škola a Praktická škola Benešov, Hodějovského 1654

obrázek
Ředitelka školy:
Mgr. Ludmila Králová
Hodějovského 1654
256 01 Benešov

Telefon: 317 723 784
E-mail: zvsbenesov@cbox.cz
Web školy:
www.zshodejovskeho.cz
ID datové schránky: emwmjgh

Škola nemá oficiální facebookové stránky.
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Základní škola a Praktická škola Benešov
  • image 32
  • image 33
  • image 34
  • image 35
  • image 36

Created by © 2014 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy