logotyp

Aktuálně z naší školy

PŘEJEME VÁM HEZKÉ PRÁZDNINY

A TĚŠÍME SE NA VÁS V NOVÉM

ŠKOLNÍM ROCE 2023/2024
Speciálně pedagogické centrum je během letních prázdnin
(1. 7. - 28. 8. 2023) zavřené.
V případě potřeby komunikujte prosím prostřednictvím e-mailu.
Děkujeme za pochopení.
KRÁTKÁ INFORMATIVNÍ SCHŮZKA
PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ
SE USKUTEČNÍ VE STŘEDU
30. 8. 2023 VE 13:00 HOD.
V BUDOVĚ ŠKOLY
SPORTOVNÍ HRY NOVÁ ŽIVOHOŠŤ

SPORTOVNÍ HRY NOVÁ ŽIVOHOŠŤ

Žáci praktické školy dvouleté se na přelomu měsíce května a června zúčastnili XXX. ročníku sportovních her na Nové Živohošti. Jednotlivci bojovali o medaile v atletických disciplínách a dvě čtyřčlenná družstva soutěžila ve hře bocca. Sportovci byli velmi úspěšní! Obě družstva v bocce vybojovala stříbrné medaile a nespočet medailí přivezli i naši atleti.


VE ŠKOLE V POHODĚ

VE ŠKOLE V POHODĚ

Akce "Ve škole v pohodě" se konala v pátek 2.6. a nabídla žákům skvělý program plný zábavy a vzdělání. Ráno bylo překvapením ke Dni dětí zásahové vozidlo Policie ČR. Žáci měli možnost si prohlédnout prostředky, které PČR používá při zásazích, a dokonce si je vyzkoušet. Pan nadpraporčík Jaroslav Bican zajímavě přiblížil žákům práci zásahových jednotek a v ukázce nechyběly ani prvky prevence nevhodného a protizákonného chování.

Od 8:30 do 11:00 probíhaly na 13 stanovištích ve škole i venku v areálu školy různé aktivity. Paní učitelky připravily hry, kvízy, vědomostní soutěže, pohybové aktivity. Nechybělo ani tradiční grilování, občerstvení a možnost odpočinku a tance. Témata prevence na jednotlivých stanovištích byla vážná, ale zpracovaná „nevážně“, aby byla hravá, zajímavá a vhodná pro věk a mentální schopnosti dětí. Proto byla zpracována na pěti různých obtížnostních úrovních.

Žáci sbírali potvrzení o absolvování stanovišť a na konci akce je čekala odměna a dárek ke Dni dětí. Součástí odměny byla i ukázka práce psovodů Policie ČR, kteří se svými psy předvedli, jak jim pomáhají při zajišťování pachatelů a vyhledávání drog.

Na základě nadšených reakcí žáků i učitelů lze potvrdit, že akce splnila všechny tři cíle. Byla skvělým dárkem k Dni dětí, přispěla k prevenci, a hlavně všichni se bavili a byli v pohodě, což bylo heslo tohoto dne.


SVĚT MEDÚZ

SVĚT MEDÚZ

Dnes Vám povíme, jak to chodí ve Světě Medúz:

Vstoupili jsme do prostoru, kde se prolíná život medúz s audiovizuálními efekty. Ohromilo nás 38 akvárií, 30 druhů medúz čítajících kolem 10 000 kusů. Ty si plavou, jako by byly ve svém přirozeném prostředí. Mají různou velikost a různě jim to sluší. Zvláštní pozornost si zaslouží i tubus s planktonem, který jsme humorně nazvali „zkaženým džusem“. A věděli jste, že plankton vyrábí kyslík? Následoval „fičák“ v tunelu, kterého jsme se nemohli nabažit. (Nebojte, je dobrolvolný).

Po prohlídce jednotlivých akvárií vstoupíte do interaktivní zóny propojené s bistrem. Bistro má audiovizuální stůl, jemuž vévodí audiovizuální vodopád. V této místnosti si děti u stolků vybarví zvolený pracovní list. Nechají si jej načíst v patřičném prostoru a jejich výtvor se po stisknutí tlačítka promítne na stěně. Vše probíhá v příjemném šeru, které nás, děti, lépe soustřeďuje.

Sluníčka jsme si užili na střeše při skákání na trampolínách a posílání kuliček. Vše je zarámováno pěknými výhledy na Prahu.

Tak to byl náš zážitkový výlet.

 

PS: Kuličky jsou lepší ty větší!


KOUZLA, ČÁRY, POKLADY I REJ ČARODĚJNIC

KOUZLA, ČÁRY, POKLADY I REJ ČARODĚJNIC

Páteční dopoledne 28.4. bylo u nás ve škole velmi živé a plné energie. Zahrada se proměnila v Tajemný vrch, žáci i pedagogové se stylizovali do čarodějnického tématu a všechny učitelky i asistentky měly dokonce svá čarodějnická jména. Akce dětem přiblížila nejen tradici, ale i současné pojetí filipojakubské noci.

Žáci se zapojili do různých pohybových, vědomostních i tvůrčích aktivit, soutěží a her, včetně tance a sbírali za ně kouzelná znamení na jednotlivých stanovištích pomyslné letové čarodějnické dráhy do svých průkazů čarodějnic.

Do aktivit byly nenásilně zakomponovány prvky prevence, které měly pomoci dětem rozvíjet jejich sociální dovednosti a porozumění kvalitním vztahům s druhými, také posílit jejich spolupráci a empatii a upevnit pozitivní vztahy napříč školou.

Nejlepším hodnocením pro organizátory byly spokojené úsměvy všech i pochvalné věty našich žáků, že si čarodějnický rej užili a už se všichni těší na další podobnou celoškolní akci.

DEN V MODRÉM

DEN V MODRÉM

Modrý den – 2. dubna je Den v modrém, kdy si připomínáme Světový den porozumění autismu. V souladu s Mezinárodní konvencí o právech lidí s postižením tento den slouží především pro zdůraznění faktu, že je třeba zkvalitňovat život lidí s autismem, aby mohli vést smysluplný a důstojný život.


DO KOSMU S KRTKEM

DO KOSMU S KRTKEM

ZŠ a PŠ Benešov navštívil vzácný host: pan Milan Halousek, známý český popularizátor kosmonautiky, oceněný Medailí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 2. stupně za významnou pedagogickou, výchovnou a vědeckou činnost vykonávanou v oblasti školství, mládeže nebo tělovýchovy. Představil našim žákům svůj pořad „Do kosmu s krtkem“. Děti si z pořadu odnesly cenné informace a zábavnou formou se dozvěděly spoustu věcí z oblasti vědy a techniky. Za skvělou spolupráci získali všichni žáci fotky kosmonauta Andrewa Feustela s Krtkem.

Americký astronaut Andrew Feustel má manželku s českými kořeny. Českou republiku ve světě propagoval tím, že s sebou do kosmu vynesl známou postavičku Krtka. Párek nehořlavých postaviček Krtka, určených pro let do vesmíru, vzal Milan Halousek i k nám do školy. Spolupráci s našimi žáky si velmi pochvaloval. A naše škola rozhodně nepřišla zkrátka – dostala jako dárek vlastnoručně podepsanou fotografii kosmonauta Andrew Feustela.


STAROČESKÝ MASOPUST S KARNEVALEM

STAROČESKÝ MASOPUST S KARNEVALEM

Masopust byl na českém venkově časem svateb, zabijaček a tancovaček. Průvod maškar, obchůzky, kapela, kobyla s rasem a další typické výjevy jsou zachovávanou tradicí v mnoha obcích naší republiky.

V pátek 17. února jsme se chtěli co nejvíce přiblížit těmto lidovým tradicím a našim žákům dopřát masopustní veselí. A tak nechyběla kobyla, kluci převlečeni za ženy, kominíci, průvod, hudba, tanec, tombola i občerstvení. Vyhlášení nejlepších masek bylo pro porotce velmi obtížné, stejně tak soutěž o nejlepší tanečníky.

Díky prostorné tělocvičně mohly všechny masky společně tančit, dovádět a užívat si celé dopoledne programu karnevalu. Spontánní a radostná atmosféra, kterou se podařilo společně vytvořit, byla velikou odměnou nám všem zúčastněným-malým žáčkům, velkým žákům i dospělákům-pedagogům.


SBÍRKA PRO ÚTULEK

SBÍRKA PRO ÚTULEK

„Velikost národa a jeho mravní rozvoj lze vyčíst ze způsobu, jakým zachází se svými zvířaty.“                                                                                     (Mahátma Gándhí)

 

          V sobotu 4. března 2023 byl předán proviant a další potřebné věci ze sbírky, kterou pořádala naše škola ve prospěch zvířecího útulku „Naděje pro čtyři packy, z. s.“. Útulek sídlí v Opřeticích (Bystřice u Benešova). Ze sbírky byli v útulku nadšeni a dojati.

Děti z naší školy nasbíraly skutečně obrovské množství věcí! Všechno krmivo a veškeré deky, hračky, mističky a další věci útulková zvířátka ráda upotřebí. Za odměnu se nám zdejší pejsci předvedli v plné parádě.

Kdo by měl zájem se do útulku podívat, v sobotu a v neděli od 08:30 do 13:00 hod. se veřejnosti nabízí také možnost v bezpečném prostředí vyvenčit vděčné a hodné pejsky a prohlédnout si zvířátka i areál útulku.

 

Všem, kdo se na sbírce pro útulek podíleli, patří velký a srdečný dík!

 


ZMĚNA V ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU

MŠMT souhlasí s uzavřením školy z nepředvídatelných závažných organizačních nebo technických důvodů (nelze zajistit výuku žáků z důvodu nemocnosti pedagogických pracovníků školy), a to v termínu od 27. 2. do 3. 3. 2023 včetně. 

Po tuto dobu jsou všem dětem odhlášeny obědy.

Od 6. 3. do 12. 3. 2023 jsou stanoveny jarní prázdniny.

Nástup do školy je 13. 3. 2023. 


PREZENTACE MINIBUSU

PREZENTACE MINIBUSUNaši šesťáci přijali pozvání na prezentaci nového autobusu pro Městskou hromadnou dopravu v Benešově. Minibus si na náměstí dobře prohlédli. Nejvíce je zaujala vysouvací plošina pro cestující s handicapem. Také nahlédli do nových jízdních řádů a ještě dlouze diskutovali o tom, koho se bude týkat první ranní svezení novým autobusem do školy.

PŘÍPRAVA NA KARNEVAL

PŘÍPRAVA NA KARNEVALV 1. A jsme se při výtvarné výchově připravovali na školni karneval. Naladili jsme se na tanec, vyprávěli si o zkušenostech a zážitcích z předchozích karnevalů, o chystaných maskách a také něco málo o Masopustu a tradicích. Všichni jsme si pak v pátek rej masek moc užili!

DALŠÍ PRAKTICKÁ FYZIKA V VI.A

DALŠÍ PRAKTICKÁ FYZIKA V VI.AOpět jsme v praxi ověřovali další fyzikální veličinu, tentokrát čas. Školní zvonek, veškeré hodiny a hodinky, kalendáře a stopky si na nás nepřišly, vše jsme na čas stihli.

PARALYMPIC DAY

PARALYMPIC DAY

10. února jsme si v naší škole užili Paralympijský den. Navštívil nás držitel dvou paralympijských medailí ve hře boccia pan Radek Procházka a organizátoři z FTVS UK-vyučující a studenti oboru Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami.
Po zajímavé besedě a společném zahajovacím ceremoniálu jsme měli možnost vyzkoušet několik paralympijských disciplín, např. hru boccia, basketbal, curling, goalball a jízdu na handbiku. Program paralympiády se nám všem moc líbil. Děti si odnesly nevšední a zajímavé zážitky, napodobovaly nové pohybové dovednosti a vyzkoušely si „olympijské sportování“.


POZVÁNKA PRO RODIČE

POZVÁNKA PRO RODIČE

ZVÍŘÁTKA V NOUZI

Vážené rodiny našich žáků a žáčků,

ZŠ a PŠ Benešov si dovoluje vyhlásit únorovou sbírku pro zvířátka v nouzi.

Děti mohou do školy donést psí nebo kočičí krmení, pelíšky, deky, misky, hračky, přepravky, stelivo, podložky a další vybavení pro pejsky a kočičky – třeba použité po Vašich domácích mazlíčcích.

Vše musí být čisté a nepoškozené. Krmení nesmí být po datu spotřeby. Dárky můžete zanechat u pana školníka ve vstupním prostoru naší školy.

Po uzavření sbírky (dne 28. února 2023) budou vybrané věci bez zbytečného odkladu vykazatelně doručeny do útulku v Bystřici u Benešova (případně do jiných útulků), aby měla opuštěná zvířátka o kapku příjemnější život.

Víme, že doba je složitá, proto budeme nesmírně vděční, pokud se do sbírky také zapojíte a přispějete alespoň maličkostí.

Zvířátka v nouzi předem děkují Vám i Vašim dětem!


PLAVECKÝ VÝCVIK

PLAVECKÝ VÝCVIKŽáci běžných a speciálních tříd zahájili 2. polovinu plaveckého výcviku. Plavání je velká zábava, paní instruktorky vedou každou lekci kreativně, děti si užívají aktivity s různými pomůckami a mnozí i překonávají počáteční strach z plavání. Za odměnu si pravidelně vychutnávají relaxaci ve vířivce.
Více fotek naleznete ve fotoalbu.

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍDY

 PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

5. DUBNA 2023 OD 14 DO 16 HODIN

 K zápisu se dostaví děti narozené od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017 v doprovodu zákonného zástupce,
který s sebou přinese svůj OP, 
rodný list dítěte a platné doporučení
školského poradenského zařízení ke vzdělávání dítěte v našem typu školy, tj. školy podle § 16 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon.

Odložení povinné školní docházky lze uskutečnit rozhodnutím ředitele školy na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte, vyjádření PPP nebo SPC a odborného lékaře nebo klinického psychologa.


PODĚKOVÁNÍ

PODĚKOVÁNÍ

Za to, jak jsme byli v I. S a V. S celé pololetí školního roku pilní, se nám dostalo sladké odměny. Majitelka benešovské cukrárny La Pausa, paní Orhideja Vojnović, pro nás vystrojila přímo pohádkovou party. Palačinka stíhala palačinku, různé druhy barevných a lahodných dortíků se nestačily nosit ze zákulisí. Personál cukrárny byl na nás velmi milý a dětem plnil všechna přání. Jako bychom se ocitli v nějaké pohádce! Ze strany cukrárny La Pausa se jednalo o laskavost, za kterou paní majitelce s dojetím děkujeme!


NETRADIČNÍ VÝTVARNÉ TECHNIKY

NETRADIČNÍ VÝTVARNÉ TECHNIKY Během hodin VV se v 9. A celý rok zabýváme netradičními výtvarnými technikami. Před pololetím jsme vytvářeli různé pasparty a jednou z nich je i pasparta odkrýváním. Současně jsme procvičili i techniku roztírání soft pastelu. Pečlivost, dodržení pracovního postupu a radost při závěrečné fázi práce byla odměnou žákům i vyučujícím. V této dvouhodinovce platilo: CESTA JE CÍL.

SEZNAMOVÁNÍ S FYZIKOU V VI. A

SEZNAMOVÁNÍ S FYZIKOU V VI. AV 6. ročníku se dozvídáme základy fyziky. Obě pololetí budou ve znamení pokusů. Začali jsme odvážně s měřením a postupně si doslova osaháme a seznámíme se s dalšími základními fyzikálními veličinami. Pokusy a praktické hodiny jsou tou nejlepší vzdělávací metodou a navíc nás všechny moc baví!

TANDEMOVÁ VÝUKA V IX. A

TANDEMOVÁ VÝUKA V IX. ATaké deváťáci měli možnost vzdělávání českého jazyka tandemovou výukou. V průběhu deseti vyučovacích hodin měly obě vyučující i asistentka plné ruce práce a žáci nesčetně podnětů, individuálních i skupinových úkolů, práci s chybou, soutěží a problémových situací, jež se v jazykové, literární i komunikační a slohové oblasti českého jazyka dají vytvořit. Škola byla v mnoha těchto hodinách pro všechny zúčastněné zábavou a hrou.

PODĚKOVÁNÍ ZUŠ

PODĚKOVÁNÍ ZUŠ

Rok se s rokem sešel a máme tu znovu adventní čas! Období, kdy jsou Vánoce – jak se říká – za rohem a děti se už nemohou dočkat Ježíška a dárků.

V úterý 29. 11. 2022 nám toto čekání přišli zpříjemnit výborní mladí hudebnící ze Základní umělecké školy v Benešově spolu se svými pedagogy. Koncert byl zorganizován tak efektivně, že produkce hudebníků v tělocvičně naší školy zaujala i žáky a žáčky, u nichž jsme dlouhodobější udržení pozornosti nečekali, a dokonce i největší školní zlobivce a průšviháře. Všichni dokázali během koncertu relaxovat, soustředěně naslouchat, a odměnit žáky a pedagogy ZUŠ řadou nadšených potlesků. A to nejen na závěr skladeb. Při té poslední už všechny děti naší školy s nadšením tleskaly do rytmu!

Určitě to všem zúčastněným před Ježíškem zajistí kladné body a pod stromečkem najdou nějaký ten dáreček navíc...

ZUŠko, ještě jednou moc děkujeme, bylo to zkrátka prima a snad si na nás vzpomenete i příští rok!


PLAVÁNÍ

PLAVÁNÍDne 5. 12. 2022 děti úspěšně zahájily plavecký výcvik v benešovském bazénu.
Věříme, že nadšení bude doprovázet naše plavce až do února.

TVOŘÍME V ŠD

TVOŘÍME V ŠD

LISTOPAD 

Provázky a motání nás učarovalo. Proplétáme se i mezi sebou - ”Pletla v kytku rozmarýnku”. Tvoříme náramky na ruce, chytlo nás pouhé omotávání klacíků, ale učíme se i uvázat uzel, nebo kličku. Až se ještě více zdokonalíme, uvidíte, co všechno dokážeme. 


TVOŘÍME V ŠD

TVOŘÍME V ŠD

ŘÍJEN 

V říjnu jsme si pohrávali s podzimní přírodou - pokoušeli jsme se rozeznávat kaštany od  žaludů, ořechy, ovoce, listy stromů a žasli jsme nad jejich barvami. Rozmanitost barev a tvarů nás nabádala k tvorbě dekorací, výzdoby družiny a nástěnky u školní jídelny. Překvapilo nás, kolik lidových písní a říkadel se věnuje jablíčkům, hruškám, zvířátkům, větříčku, plodinám, přírodě. Podzim k nám opravdu přišel. 


TVOŘÍME V ŠD

TVOŘÍME V ŠD

ZÁŘÍ                                              

Školní rok jsme zahájili pohádkově. Ponořili jsme se do příběhů našich klasických pohádek - O perníkové chaloupce, O Červené Karkulce, O veliké řepě... Ale připomněli jsme si možná i zapomenuté postavičky Večerníčků a jejich svět. Naplněni zážitky jsme vše ztvárnili také výtvarně, aby postavičky s námi zůstaly co nejdéle.  


VÁNOČNÍ VÝSTAVA V DDM

VÁNOČNÍ VÝSTAVA V DDMVe známé vánoční písničce se zpívá: „Bude zima, bude mráz, kam se, ptáčku, kam schováš…?“ Dětem z I. S a V. S ale v pondělí 21. 11. rozhodně zima nebyla. I přes nepříznivé počasí je totiž u srdíček zahřála prodejní vánoční výstava v Domě dětí a mládeže v Benešově. Pod dohledem vyučujících každý z žáků a žákyň „ukořistil“ vánoční pohlednici a drobný výrobek dle vlastního výběru, který si s velkým potěšením odnesl domů, aby jím ozdobil rodinné Vánoce. 

DIVADLO V BYSTŘICI

DIVADLO V BYSTŘICI

Již 30. ročník tradičního bystřického festivalu nazvaného Dny loutkového divadla se uskutečnil od 7. – 11. listopadu. Celý festivalový týden byly připraveny dvě loutkové pohádky denně od různých souborů. Naši žáci ze 4., 5., a 6. ročníku zhlédly páteční loutkovou pohádku Detektiv Emil a králík s velkýma ušima, s kterou přijel pražský soubor Buchty a loutky. Sál byl téměř plný a na děti čekal nevšední loutkový zážitek.


MLADÍ CHEMICI Z IX. A

MLADÍ CHEMICI Z IX. A

První laboratorní práce z chemie je pro deváťáky velmi očekávanou dvouhodinovkou praktických činností. Připravili se svědomitě a donesli si zadané pomůcky- „chemikálie“, aby mohli splnit zadaný úkol: oddělování složek směsí.

Společně jsme prováděli filtraci, destilaci, usazování, rozpouštění, krystalizaci. Mnoho pokusů, pozorování, vyřčení předpokladů, vyvozování závěrů, zápisy i nákresy…to vše včetně umytí a uklizení laboratorního skla jsme zvládli jako tým a těšíme se na další laborky!


WORKSHOP ZTV

WORKSHOP ZTV
O prospěšnosti pohybu pro naše zdraví víme všichni. Bonusem je, pokud nás pohyb také baví. A přesně to se podařilo dětem ze speciálních tříd při pondělní ukázkové hodině zdravotní tělesné výchovy!

V rámci projektu, jehož se naše škola účastní, nás navštívila lektorka ZTV a předvedla dětem ve školní tělocvičně svůj „kouzelný měšec“. Nečekaně z něj vytáhla „padák“, molitanový míč a malé balónky. Žáci a žákyně se na vlastní kůži přesvědčili, jaký průvan a vlny dokáže vygenerovat taková kolektivně rozhoupaná plachta (řečená „padák“), jak těžké je přejít přes vzdouvající se „vlny“, že na plachtě se dá i pohoupat nebo točit a jaká legrace je vyhazování míče pomocí plachty vysoko do vzduchu. Žáci předvedli vynikající kolektivní spolupráci. Známé heslo „Přeskoč, přelez, nepodlez!“ pro naše děti tentokrát rozhodně neplatilo. Podlézaly průvanem pod rozhoupanou plachtou velmi ochotně a nadšeně. Zahrály si také s masážními balónky, zkoumaly, jak šikovná mají chodidla, a z hodiny odcházely se smíchem a s dokonale promasírovanými tělíčky.  


POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTDne 25. 10. měli žáci ZŠ a PŠ Benešov tematickou výuku ‚‚Požární bezpečnost‘‘, při které nechyběla přítomnost profesionálního hasiče z HZS Říčany, pana Davida Wolfa. Žáci mohli vidět zásahové oblečení s helmou, protichemický oblek, tyvek, vzduchový dýchací přístroj a názorná videa ze zásahů a taktických cvičení. Žáci byli poučeni o požární bezpečnosti ve vnitřních i venkovních prostorách.

NÁVŠTĚVA MEZIČASU

NÁVŠTĚVA  MEZIČASUDne 3.11. si žáci 9. a 8. třídy prohlédli prostor v nízkoprahovém klubu Mezičas, od Sandry Nechybové dostali základní informace o možnostech členství a pravidlech využívání této služby. Také si mohli vyzkoušet různé možnosti zábavy v tomto zařízení .

PODZIM S JOSEFEM LADOU

PODZIM S JOSEFEM LADOU

Putování s kocourem Mikešem

 Během celého měsíce října nás provázely vzpomínky na život a dílo spisovatele a ilustrátora Josefa Lady. S putováním životem Josefa Lady nám pomohla nejznámější postavička Ladova díla, kocour Mikeš. Tímto projektem jsme si přiblížili jednoduchost, obyčejnost a krásu Ladovy tvorby. Cílem bylo, aby Ladovy obrázky v nás citlivě zanechaly, ten pocit útulnosti a hřejivosti, který z tvorby J. Lady vyzařuje.


TANDEMOVÁ VÝUKA V VII. A

TANDEMOVÁ VÝUKA V VII. A"Poctivé studium je energeticky náročnou záležitostí, proto naši sedmáci a osmáci pravidelně doplňují potřebné kalorie. Tentokrát to ovšem pojali zcela výjimečně: Pod dohledem pedagogů si sami během hodin tandemové výuky připravili vynikající a voňavé kuřecí řízečky. K řízkům se podával chléb. Kluci a holky si vyzkoušeli nejen přípravu samotného pokrmu, ale také týmovou spolupráci, etiketu stolování a úklid v kuchyňce. Zkrátka dovednosti důležité pro reálný život. Výsledek byl rozhodně na jedničku s hvězdičkou!"

TVOŘENÍ S DÝNĚMI

TVOŘENÍ S DÝNĚMIŽáci II. S  si v rámci pracovního vyučování užívali podzimní hrátky s přírodninami.

TĚLESNÁ VÝCHOVA VE TŘÍDĚ VI. A

TĚLESNÁ VÝCHOVA VE TŘÍDĚ VI. AV rámci tělesné výchovy využíváme také sportovního areálu Sladovka. Cvičení na posilovacích strojích je pro nás zábavou a zpestřením tradičních hodin ve školní tělocvičně.

UČÍME SE PRO ŽIVOT

UČÍME SE PRO ŽIVOT
Ve cvičném bytě jsme trénovali tělo i mysl. Děti se učily manipulaci s předměty (zametání), hledaly a párovaly reálné předměty s obrázky, svačily, následně si po sobě umyly a utřely nádobí (s pomocí).
Cvičný byt je pro nás příjemným prostředím, které budeme s chutí pravidelně využívat.
Více fotek naleznete v galerii.

PROJEKTOVÁ VÝUKA VE III. S

PROJEKTOVÁ VÝUKA VE III. S
Během zářijové projektové výuky na téma "Vzpomínky na prázdniny, babí léto" si žáci III. S užili spoustu zábavy.
Poznávali přírodniny, pracovali s různými materiály, oslavili Mezinárodní den čokolády ochutnáváním sladké dobroty a  žasli nad kouzlem lentilek.

UPOZORNĚNÍ

Nový školní rok začíná ve čtvrtek 1. 9. 2022.
V tento den končíme v 8:45 hod.
Dětem jsou odhlášeny obědy.
Školní družina nebude v provozu.

V pátek, pondělí a úterý končí výuka takto:
V 11:40 hod. pro přípravný stupeň, speciální třídy a I. stupeň ZŠ
(1. - 5. ročník).
Ve 12:35 hod. pro II. stupeň ZŠ (6. - 9. ročník) a praktickou školu.
V tyto dny bude školní družina v obvyklém provozu.


Nástěnka

obrázek
VYSVĚDČENÍ ROZDÁME
28. 6. 2024

Rychlý kontakt

Základní škola a Praktická škola Benešov, Hodějovského 1654

obrázek
Ředitelka školy:
Mgr. Ludmila Králová
Hodějovského 1654
256 01 Benešov

Telefon: 317 723 784
E-mail: zvsbenesov@cbox.cz
Web školy:
www.zshodejovskeho.cz
ID datové schránky: emwmjgh

Škola nemá oficiální facebookové stránky.
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Základní škola a Praktická škola Benešov
  • image 32
  • image 33
  • image 34
  • image 35
  • image 36

Created by © 2014 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy