logotyp
Login

Aktuálně z naší školy

SPORTU ZDAR, PLAVÁNÍ ZVLÁŠTĚ!

SPORTU ZDAR, PLAVÁNÍ ZVLÁŠTĚ!

Žákyně a žáci z druhých, třetích a speciálních tříd naší školy od září do listopadu ochotně oblékali plavky a proměňovali se v malé vodníčky. Pod vedením zkušených a trpělivých instruktorek zaznamenali během plaveckého kurzu na Plaveckém bazéně Benešov významné osobní úspěchy. Naučili se základy plavání, plavat ve velkém plaveckém bazénu a co je hlavní – všichni začali mít opravdu rádi vodu a přestali se jí bát. Každý z žáků se během plaveckého kurzu zdokonalil a každý překonal sám sebe.

Plavání je nejen zábava, ale patří také k základním dovednostem, které každému z nás mohou jednoho dne zachránit život. Jsme velmi rádi, že se žáci naší školy k výuce plavání postavili tak zodpovědně. 

 EXKURZE DO SOS A SOU VLAŠIM

EXKURZE DO SOS A SOU VLAŠIMV úterý 16. 11. žáci 9. a 8. třídy vyjeli na exkurzi do Středního odborného učiliště a Střední odborné školy Zámek Vlašim, kde získávají přehled o možnostech vyučení.


HODNOCENÍ PODZIMNÍ SOUTĚŽE

HODNOCENÍ PODZIMNÍ SOUTĚŽE

V měsíci říjnu vyhlásila školní družina soutěž tříd na téma Podzim u nás. Do tvoření se zapojili všichni a prostředí školy se postupně proměňovalo díky výrobkům a obrázkům dětí v místo, které navštívil podzim ve všech jeho barvách, tvarech a náladách. Práce dětí v kategorii speciálních tříd a prvního stupně byly vyhodnoceny jako rovnocenné, všichni tvořili podle svých možností, práce se jim velmi vydařily a ocenění si zasloužili všichni rovnocenně. Vítězem v kategorii druhý stupeň se stala třída 6. A, jejíž dýně na poslední chvíli zabodovaly. Každá třída obdržela diplom s udělením vlastního ocenění nejlepšího výrobku, např. “Řád zlatého šnečka, hříbku, jablíčka, netopýrka” aj. Děkujeme všem zúčastněným a těšíme se na další tvoření. TŘÍDNÍ PROJEKT

TŘÍDNÍ PROJEKT

 


František Ferdinand „VYSOKÝ PÁN KONOPIŠŤSKÝ“

O trůn a lásku

Dne 20. – 24. 9. proběhl na naší škole ve třídě 6. A (6., 7. ročník) projektový týden na téma „Následník trůnu František Ferdinand d´Este“, na jehož realizaci se aktivně podíleli žáci s třídní učitelkou Mgr. Michaelou Pivoňkovou. Během týdne žáci měli možnost seznámit se se životem následníka rakousko – uherského trůnu, který svým působením na zámku Konopišti ovlivnil život obyvatel žijících na Benešovsku.
Projektový týden byl zakončen prohlídkou zámku Konopiště (II. okruh – severní křídlo).
Projektový týden nemusí být vždy jen zpestřením výuky, ale může přinést i výstupy, kdy žáci dokáží propojit poznatky s realitou běžného života. Děti se již tradičně na takové dny těší, neboť je v nich vyučování pro ně barevnější a zajímavější. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                  

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!

V pátek 8. 10. 2021 budou v prostorách školy probíhat volby. Prosíme rodiče, aby si vyzvedli svoje děti po skončení turistického dne.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

DEN PREVENCE ZÁVISLOSTÍ

DEN PREVENCE ZÁVISLOSTÍ
Žáci 8. a 9. třídy naší školy se aktivně zúčastnili dne 21.9.2021 dalšího ročníku akce „DEN PREVENCE ZÁVISLOSTÍ.“
Akce se konala na workoutovém hřišti Na Sladovce. Jejím letošním mottem bylo: „Odvaha k nedokonalosti, aneb přiznej, když ti není dobře.“

Pět stanovišť bylo orientováno nejen přímo na závislosti, ale i na duševní a psychické zdraví a zvládání stresových situací. Zajímavá aktivita byla pro děti organizována orgánem OSPOD. Také nás zaujala prezentace zdravé výživy a fitcentra Benešov.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

ŘEDITELSKÉ VOLNO

Na pondělí 27. září  2021 je vyhlášeno ředitelské volno. V tento den bude všem odhlášen oběd.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACE K ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022

Při prvním příchodu do školy se od dětí (žáků) nebude vyžadovat prohlášení o bezinfekčnosti.

Ve škole proběhne preventivní screeningové testování všech dětí a žáků antigenními testy.

První test se provede 1. září ve všech třídách školy. Dále se bude testovat v termínech 6. a 9. září 2021.

Preventivního testování nejsou povinni se podrobit děti a žáci, kteří mají řádně dokončené očkování nebo neuběhlo 180 dnů od prodělané nemoci COVID-19. Testování ve škole lze také nahradit platným negativním testem z odběrového místa.

Pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest od 1. září 2021:

Každá osoba (děti, žáci, studenti, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd.

Z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou plošně vyjmuty:

• osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu.

• osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek dýchacích cest, a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením; tyto osoby jsou však povinny mít nasazen jiný ochranný prostředek dýchacích cest podle tohoto opatření, který je v lékařském potvrzení specifikován, vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že dotyčná osoba nemůže mít nasazen jakýkoli ochranný prostředek dýchacích cest.

Další výjimky z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou stanoveny aktuálně platným mimořádným opatřením (typicky např. pokud jsou děti a žáci usazeni, při konzumaci potravin a nápojů, osoby v době cvičení).

Pokud dítě nebo žák neabsolvuje preventivní screeningové testování a nevztahuje se na něj příslušná výjimka z testování (prodělaná nemoc nebo očkování), bude mít povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení, tzn. ve třídě při výuce a ve společných prostorách školy (toto neplatí, pokud děti nebo žáci spadají pod výjimky).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nástěnka

obrázek
Ve čtvrtek 18. 11. 2021 od 14:30 - 16:00 hod. pořádáme den otevřených dveří. Zájemci se nejdříve telefonicky domluví s vedením školy.

Rychlý kontakt

Základní škola a Praktická škola Benešov, Hodějovského 1654

obrázek
Ředitelka školy:
Mgr. Ludmila Králová
Hodějovského 1654
256 01 Benešov

Telefon: 317 723 784
E-mail: zvsbenesov@cbox.cz
Web školy:
www.zshodejovskeho.cz
ID datové schránky: emwmjgh

Škola nemá oficiální facebookové stránky.
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Základní škola a Praktická škola Benešov
  • image 32
  • image 33
  • image 34
  • image 35
  • image 36

Created by © 2014 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy